Disclaimer

Algemene informatie

Dank voor uw bezoek aan www.karinaurbina.be. KARINA URBINA helpt ondernemers om hun business te boosten en hun winst te verhogen door beter, sneller en efficiƫnter te verkopen offline en online.

Aanvaarding

Deze voorwaarden zijn van toepassing op de inhoud en het gebruik van de website van KARINA URBINA. Het (verdere) gebruik van deze website houdt aanvaarding van deze voorwaarden in. KARINA URBINA behoudt zich het recht voor deze website en deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk te wijzigen en/of te vervangen.

Informatie en aansprakelijkheid

De informatie op de website van KARINA URBINA is informatie van algemene aard en houdt geen individueel advies in. De informatie op de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. KARINA URBINA garandeert echter niet dat deze informatie volledig, juist, bijgewerkt en vrij van schrijffouten is. Er kunnen dan ook geen rechten aan de informatie worden ontleend.

KARINA URBINA is niet aansprakelijk voor schade of kosten, van welke aard ook, die direct en/of indirect ontstaan door het gebruik van deze website, zoals schade veroorzaakt door mogelijke schrijffouten, onjuistheid, onvolledigheid, (tijdelijke) onbereikbaarheid of gedateerdheid van informatie op de website, door virussen of het niet correct functioneren van deze website.

Verwijzingen

Op de website van KARINA URBINA kunnen verwijzingen naar andere websites en informatiebronnen zijn opgenomen. Verwijzingen naar websites en andere bronnen die niet door KARINA URBINA worden onderhouden, zijn louter ter informatie opgenomen. KARINA URBINA is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor de inhoud en het functioneren van informatie van derden en de websites waarnaar verwezen wordt

Overeenkomsten

De informatie op de website van KARINA URBINA is vrijblijvend en is niet bedoeld als concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Een overeenkomst wordt gesloten overeenkomstig de bepalingen in de algemene voorwaarden. Voorts kunnen op aan de website vermelde prijzen en/of tarieven nooit rechten worden ontleend.

Op alle overeenkomsten die gesloten worden met klanten is het Belgisch recht van toepassing alsmede de algemene voorwaarden https://www.karinaurbina.be/algemenevoorwaarden van KARINA URBINA van toepassing.

Persoonsgegevens

Alle gegevens die u op deze website invult en overige berichten die u aan KARINA URBINA stuurt, zullen vertrouwelijk worden behandeld. KARINA URBINA verwerkt uw persoonsgegevens conform de Europese Verordening 2016/679 van 27 april 2016 betreffende de bescherming van persoonsgegevens na, evenals de Belgische Kaderwet dd. 30 juli 2018. Alle informatie over hoe KARINA URBINA uw gegevens verzamelt, gebruikt, beschermt en deelt vindt u terug in ons privacybeleid https://www.karinaurbina.be/privacybeleid.

Auteursrechten en intellectuele eigendomsrechten

Alle intellectuele eigendomsrechten en afgeleide rechten blijven behouden door KARINA URBINA. Onder deze intellectuele eigendomsrechten worden verstaan: auteurs-, merk-, tekeningen- en modellenrechten en/of andere (intellectuele eigendoms-)rechten, waaronder al dan niet octrooieerbare technische en/of commerciĆ«le knowhow, methoden en concepten. De inhoud van de website, afbeeldingen, logoā€™s, tekeningen, fotoā€™s, data, productnamen, teksten, enz. zijn beschermd door het auteursrecht en andere (intellectuele) eigendomsrechten en verdragsbepalingen.